Amko komerc d.o.o.

Tel/Fax: +387 33 660 624

D.D. Dobrinja

Tel/Fax: +387 33 523 409/408

Informacije / Centrala

e-mail: info@amko.ba

Tel/Fax: +387 33 660 624

Webshop

www.amkoshop.ba

e-mail: webshop@amko.ba

Tel: +387 33 465 687

Viber broj: +387 62 611 012


Adresa:

Branilaca Sarajeva br. 20 / 10

Telefon:

+387 33 660 624

Fax:

+387 33 660 624 / +387 523 408

e-mail:

info@amko.ba

Registracija:

Kantonalni Sud Sarajevo

Broj registracije:

1-15622, UF/I-138/04

Žiro račun:

154 001 2000 261 802
Intesa San Paolo Bank dd Sarajevo

Identifikacijski broj:

4200203180008

PDV broj:

200203180008

Porezni broj:

01700104