U našim trgovinama više od 60% artikala na policama su domaći proizvodi. Naša obaveza je kupcima ponuditi istinski bosanski proizvod, a kako bi olakšali njihovo prepoznavanje domaći proizvodi su posebno istaknuti; označeni na policama.

Ponosni smo na činjenicu da je naša kompanija posvećena poštivanju važne vrijednosti koja govori o povezanosti ljudi i prirode koja nas okružuje. Polja se ne obrađuju sama, za to je potrebno mnogo vrijednih ruku koje znaju kako da proizvedu kvalitetan proizvod. Naši domaći proizvođači svakim danom kreiraju više stotina hiljada proizvoda, što je ohrabrujuće za našu budućnost i prosperitet naše zemlje. Mi smo njihov siguran partner, svakodnevno radimo na opstojnosti domaćih proizvođača i pružamo im podršku u plasmanu njihovih proizvoda na tržište BiH posredstvom naše prodajne mreže.

Amko komerc kao 100 % domaća grupacija zapošljava preko 1 000 uposlenika, u sinergiji sa našim domaćim poslovnim partnerima u BiH to čini preko 100 000 radnih mjesta.

Kampanje usmjerene na podizanje svijesti bh. građana o domaćim proizvodima

Amko Komerc je među prvim bh. kompanijama, zajedno sa nekoliko domaćih firmi, podržao kampanju usmjerenu na podizanje svijesti bh. građana o važnosti kupovine domaćih proizvoda. Ovakve kampanje koje se bave promocijom domaće privrede sigurno su jedan od pokretača progresa i dobar vid podrške kada je u pitanju naša privreda. Jedinstveni znak bh kvalitete “Zvijezda” – “Udruženja Kupujmo i koristimo domaće” postao je prepoznatljiv na policama naših trgovina – dodatno smo skrenuli pažnju potrošača na kvalitetne domaće proizvode.