Dobitnici nagradne igre „Čisto-Čistije, Duel i Spin nagrađuje!“

Dobitnici nagradne igre u periodu 06.04.-05.05.2018. na teritoriji Bosne i Hercegovine (FBiH i BD) kod kupaca:
AMKO KOMERC d.o.o.
1x poklon bon od 300,00 KM
Ermin (Muzejir) Sabljić, Domanovići, Čaplina

7x poklon bon od 100,00 KM
Sanela Pobrić-Začinović, Mostar
Mirsada Hedo, Sarajevo
Ragib Hodžić, Stolac
Derviša Duraković, Mostar
Nusreta Šikalo, Sarajevo
Suad Polovina, Sarajevo
Mili Mahinić, Mostar
DOBRINJA d.d.

1x poklon bon od 300,00 KM
Alija Feriz, Sarajevo

7x poklon bon od 100,00 KM
Ekrem Durmo, Dejčići, Trnovo
Anur(Adis) Mujagić, Ilidža, Sarajevo
Hanka Bulbul, Vogošća, Sarajevo
Aida Mešetović, Ilijaš
Mirsad Hatibović, Ilidža, Sarajevo
Halis Mašić, Ilijaš
Aida Đuliman, Hrasnica, Sarajevo
T.D MARKETI d.d.

1 x poklon bon u vrijednosti od 500,00 KM
Elvira Oglečevac, Sarajevo

1 x poklon bon u vrijednosti od 300,00 KM
Hakija Hodžić, Ilidža, Sarajevo
2 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 KM
Elvedina Halebić, Jablanica
Samir Ćibo, Konjic
Svi dobitnici će biti kontaktirani putem telefona od firme Batagon kako bi se dogovorili oko preuzimanja poklon bona.