“Franck proizvode u Amku kupuj i u Istanbul otputuj”

Kako učestvovati?

U promociji učestvuju svi Franck  proizvodi koji  su dostupni u Amko komerc i Dobrinja doo  prodajnim objektima.

Pravo na učešće u nagradnoj igri imaju svi kupci koji u periodu od 15.11.2022. do 15.01.2023. godine   ostvare kupovinu  Franck proizvoda u vrijednosti 10 KM na nekom od prodajnih mjesta trgovačkih lanaca: Amko komerc d.o.o. ili Dobrinja doo.

Nagradni fond sastoji se od:

NagradaBroj nagrada
Putovanje u Istanbul za dvije osobe avionom1
Poklon vaučeri Amko komerc u vrijednosti 50 KM100
Vikend u Dubrovniku-Hotel Rixos 5* polupansion za dvije osobe3
Poklon paket Franck18
Termosica za kafu crvena10
Džezva crvena emajlirana metalac 1.klasa30
Stakleni čajnik5
Franck jutena torba velika10

Broj protokola: _4360_/22

Sarajevo: 26.10.2022.

Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni list FBiH” br. 48/15,  60/15, ), Pravilnika o sadržaju pravila uslova i načina privređivanja nagradnih igara („Službeni list FBiH” br. 30/16 ,  63/19, 92/20 i 12/22), „Amko komerc“ društvo za vanjsku i unutrašnju trgovinu, proizvodnju i uslugu d.o.o., donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“Franck proizvode u Amku kupuj i u Istanbul otputuj”

Član 1.

Prema ovim pravilima, priređivač i organizator nagradne igre je Amko komerc d.o.o. (u daljem tekstu: Organizator), s registrovanim sjedištem u Sarajevu, ul. Branilaca Sarajeva  20/10, 71 000 Sarajevo, Identifikacioni broj: 4200203180008, PDV broj: 200203180008; Porezni broj: 01700104.

Član 2.

Nagradna igra se priređuje s ciljem promocije i povećanja prodaje proizvoda kompanije Franck BiH.

Član 3.

Pravo na učešće u nagradnoj igri imaju sva fizička lica starija od 18 godina koja tokom naznačenog perioda trajanja nagradne igre ostvare kupovinu  Franck proizvoda u vrijednosti 10 KM na nekom od prodajnih mjesta trgovačkih lanaca: Amko komerc d.o.o. ili DD Dobrinja. Za učestvovanje maloljetnika saglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati i zastupati je. Maloljetnik može biti dobitnik nagrade i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, odnosno ukoliko je skrbnik maloljetnika prihvatio nagradu, time je izrazio svoju suglasnost s Pravilima te nagradu u ime maloljetnika i preuzima.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati uposlenici i članovi domaćinstva (supružnici i djeca)  firmi Amko komerca d.o.o. i Dobrinja d.d. jer su organizatori nagradne igre.

Učešćem u nagradnoj igri učesnici prihvataju pravila nagradne igre javno objavljena ovim pravilnikom, te  pristaju da će se u potpunosti pridržavati istih.

Član 4.

Nagradna igra traje od 15.11.2022. do 15.01.2023.

Izvlačenje i utvrđivanje dobitnika za osvojene nagrade obavlja se javno. Isto će biti realizovano kroz jedan krug izvlačenja i to  20.01.2023. godine u PJ 65 Amko komerc Bulevar, Stup u 14 h

Imena i prezimena dobitnika se objavljuju u medijima i na web stranici Franck-a i Amko komerca u toku 48 h od izvlačenja dobitnika.

Član 5.

Učesnici nagradne igre postaju osobe koje ispunjavaju uslove iz Člana 3.,te račun sa ispunjenim uslovima ubace u kutiju predviđenu za nagradnu igru, sa upisanim ličnim podacima (ime i prezime, adresa stanovanja, telefonski broj, e-mail adresa) na poleđini računa. Broj učešća u nagradnoj igri nije ograničen. Broj osvojenih nagrada je ograničen, tj. jedan dobitnik ima pravo na jednu nagradu. Ukoliko bude izvučen za više nagrada, osvaja onu koja je prva izvučena. Svi računi ubačeni u nagradnu kutiju imaju jednaku mogućnost za osvajanje jedne od nagrada.

Član 6.

            Nagrade i pojedinačne vrijednosti nagrada:

NagradaBroj nagradaPojedinačna cijenaUkupno
1.Mart- Putovanje u Istanbul za dvije osobe avionom115001.500,00
Poklon vaučeri Amko komerc u vrijednosti 50 KM100505.000,00
Vikend u Dubrovniku-Hotel Rixos 5* polupansion za dvije osobe36001.800,00
Poklon paket Franck1820360,00
Termosica za kafu crvena1015150,00
Džezva crvena emajlirana metalac 1.klasa3013390,00
Stakleni čajnik530150,00
Franck jutena torba velika1017170,00

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi:  9 520,00 KM (sa uračunatim pdv-om)

Nagradno izvlačenje će biti upriličeno javno, kako je definisano Članom 4. Izvlačenje dobitnika bit će obavljeno metodom slučajnog uzorka, a nadgledati će ga tročlana komisija imennovana od strane organizatora nagradne igre. Imena dobitnika biti će objavljena u medijima i na web stranici Amko komerca u toku 48 sati nakon izvlačenja dobitnika. Organizator je obvezan svakog dobitnika  obavijestiti telefonski o preuzimanju nagrada.

Rok za preuzimanje nagrade je 30 (trideset) dana od datuma obavještenja dobitnika o osvojenoj nagradi. Svi dobitnici nagrada će biti obaviješteni o osvojenoj nagradi telefonskim putem, na broj telefona / mobitela naveden na poleđini računa. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u roku propisanom pravilima nagradne igre, gubi pravo na nagradu. Ukoliko se dobitnike ne odazove na telefonski poziv organizatora nagradne igre,  gubi pravo na nagradu.

Član 7.

Organizator se obavezuje da će ova pravila nagradne igre objaviti u medijima i na web stranici www.amko.ba  i www.franck.eu/hr/ , s ciljem upoznavanja javnosti sa istim.

Učesnici nagradne igre treba da budu svjesni činjenice da ne mogu zahtijevati nagradu u većoj vrijednosti ili u većem broju nego što je to odredio Organizator i da nemaju pravo da traže novac ili druge činidbe umjesto nagrade. Dobitniku će nagrada biti isporučena u roku 30 dana od dana izvlačenja. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom ličnom kartom, te potpisati izjavu o prijemu iste.

Dobitnici nagrada pristaju da Organizator nagradne igre u medijskim aktivnostima vezanim za ovu nagradnu igru mogu koristiti njihove lične podatke, fotografije i izjave bez naknade.

Član 8.

Organizator zadržava pravo odgode ili prekida nagradne igre u slučaju nepredviđenih    okolnosti u vrijeme odvijanja iste, te u slučaju više sile.

U slučaju više sile,  nepredviđenog događaja ili okolnosti koje su izvan kontrole organizatora nagradne igre, isti ne snosi odgovornost za nemogućnost ispunjenja obaveza. Sve obaveze definisane pravilnikom ove nagradne igre bit će realizovane kada se steknu uslovi.

Član 9.

U slučaju spora nadležan je Sud u Sarajevu.

Rješenjem Federalnog ministarstva finansija broj: UP 05-12-1-1436/22_/22 od03.11.2022. godine, data je saglasnost za organizovanje ove nagradne igre.