Persil u Amku kupi i nagrade pokupi

Kupovinom bilo kojeg  Persil deterdženta u  vašem najbližem Amko marketu, u periodu od 01.12.2023. do 14.01.2024. godine ostvarite pravo učešća u nagradnoj igri!

Da bi učestvovali  u nagradnoj igri potrebno je da na poleđini računa, napišete lične podatke:

  • Ime i prezime
  • Grad, ulica i broj
  • Kontakt telefon

Upisivanjem ličnih podataka na računu, te ubacivanjem istih u za to predviđene kutije u maloprodajnim objektima učestvujete u nagradnoj igri.

Možda baš vi budete budete sretni dobitnik i otputujete do Milana ili osvojite jednu od vrijednih nagrada:

8 mašina za veš

20 poklon vaučera za kupovinu u Amko komercu

20 poklon paketa Henkel proizvoda

P R A V I L A  N A G R A D N E  I G R E

“Persil u Amku kupi i nagrade pokupi”

Član 1.

Prema ovim pravilima, priređivač i organizator nagradne igre je Amko komerc d.o.o. (u daljem tekstu: Organizator), s registrovanim sjedištem u Sarajevu, ul. Branilaca Sarajeva  20/10, 71 000 Sarajevo, Identifikacioni broj: 4200203180008, PDV broj: 200203180008; Porezni broj: 01700104.

Član 2.

Nagradna igra se priređuje s ciljem promocije i povećanja prodaje proizvoda Persil (tečni i praškasti deterdžent) .

Član 3.

Pravo na učešće u nagradnoj igri imaju sva fizička lica starija od 18 godina koja tokom naznačenog perioda trajanja nagradne igre kupe bilo koji deterdžent  Persil na nekom od prodajnih mjesta trgovačkih lanaca: Amko komerc d.o.o. ili  Dobrinja doo. Za učestvovanje maloljetnika saglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati i zastupati je. Maloljetnik može biti dobitnik nagrade i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, odnosno ukoliko je skrbnik maloljetnika prihvatio nagradu, time je izrazio svoju suglasnost s Pravilima te nagradu u ime maloljetnika i preuzima.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati uposlenici i članovi domaćinstva (supružnici i djeca)  firmi Amko komerca d.o.o. i Dobrinja d.o.o. jer su organizatori nagradne igre.

Učešćem u nagradnoj igri učesnici prihvataju pravila nagradne igre javno objavljena ovim pravilnikom, te  pristaju da će se u potpunosti pridržavati istih.

Član 4.

Nagradna igra traje od 01.12.2023. do 14.01.2024. godine

Izvlačenje i utvrđivanje dobitnika za osvojene nagrade obavlja se javno. Isto će biti realizovano kroz jedan krug izvlačenja i to  19.01.2023. godine u 14 h u poslovnici Amko komerca.

Imena i prezimena dobitnika se objavljuju u medijima i na web stranici Amko komerca u toku 48 h od izvlačenja dobitnika.

Član 5.

Učesnici nagradne igre postaju osobe koje ispunjavaju uslove iz Člana 3.,te račun sa ispunjenim uslovima ubace u kutiju predviđenu za nagradnu igru, sa upisanim ličnim podacima (ime i prezime, adresa stanovanja, telefonski broj, e-mail adresa) na poleđini računa. Broj učešća u nagradnoj igri nije ograničen. Broj osvojenih nagrada je ograničen, tj. jedan dobitnik ima pravo na jednu nagradu. Ukoliko bude izvučen za više nagrada, osvaja onu koja je prva izvučena. Svi računi ubačeni u nagradnu kutiju imaju jednaku mogućnost za osvajanje jedne od nagrada.

Član 6.

            Nagrade i pojedinačne vrijednosti nagrada:

Red br.NagradaPojedinačna vrijednost nagradeBroj nagradaUkupno
1Putovanje za dvije osobe u Italiju (Milano i Genova), putovanje u martu1.000,001,001.000,00
2Mašina za veš Indesit MTWA 71252532,528,004.260,16
3Poklon vaučer za kupovinu u Amko komercu u vrijednosti 100 KM100,0020,002.000,00
4Poklon paket proizvoda Henkel40,0020,00800,00

Putovanje za dvije osobe u Italiju (Milano i Genova) bit će realizovano u sklopu aranžmana agencije Kosmopolit. Putovanje je planirano 07.03.2024. godine u trajanju od 5 dana. Aranžman uključuje: prijevoz  autobusom,  dva noćenja sa doručkom u hotelu kategorije 3* u Milanu (van centra), obilazak Milana u pratnji stručnog turističkog vodiča, putno zdravstveno osiguranje za oba putnika. Aranžman ne uključuje  faktultativne izlete, isti se dodatno plaćaju u skladu sa ponudom agencije. Dobitnik nagradnog putovanja svoju nagradu može ustupiti trećem licu, uz potpisivanje pismene izjave da se odriče prava na nagradu. Sve konkretne informacije vezano za putovanje dobitnika, maloljetnih osoba, eventualnih ishođenja viza, dobitnik može tražiti od agencije Kosmopolit, granične policije i/ili drugih nadležnih organa. Mlađe maloljetne osobe moraju imati odobrenje od roditelja ili staratelja. Ukoliko maloljetna osoba dobije nagradu (voucher) organizator će agenciji dostaviti potrebne podatke od roditelja.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi:  8 060,16 KM (sa uračunatim pdv-om)

Nagradno izvlačenje će biti upriličeno javno, kako je definisano Članom 4. Izvlačenje dobitnika bit će obavljeno metodom slučajnog uzorka, a nadgledati će ga tročlana komisija imennovana od strane organizatora nagradne igre. Imena dobitnika biti će objavljena u medijima i na web stranici Amko komerca u toku 48 sati nakon izvlačenja dobitnika. Organizator je obvezan u roku od 8 dana od dana izvlačenja,  svakog dobitnika  obavijestiti telefonski o osvojenoj nagradi i o načinu preuzimanja iste.

Rok za preuzimanje nagrade je 30 (trideset) dana od datuma obavještenja dobitnika o osvojenoj nagradi. Svi dobitnici nagrada će biti obaviješteni o osvojenoj nagradi telefonskim putem, na broj telefona / mobitela naveden na poleđini računa. Ukoliko dobitnik ne preuzme nagradu u roku propisanom pravilima nagradne igre ili  ukoliko se dobitnike ne odazove na telefonski poziv organizatora nagradne igre,  gubi pravo na nagradu, a organizator je dužan postupiti u skladu sa člnom 11. Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara.

Član 7.

Organizator se obavezuje da će ova pravila nagradne igre objaviti u medijima i na web stranici www.amko.ba , s ciljem upoznavanja javnosti sa istim.

Učesnici nagradne igre treba da budu svjesni činjenice da ne mogu zahtijevati nagradu u većoj vrijednosti ili u većem broju nego što je to odredio Organizator i da nemaju pravo da traže novac ili druge činidbe umjesto nagrade. Dobitniku će nagrada biti isporučena u roku 30 dana od dana izvlačenja. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom ličnom kartom, te potpisati izjavu o prijemu iste.

Dobitnici nagrada pristaju da Organizator nagradne igre u medijskim aktivnostima vezanim za ovu nagradnu igru mogu koristiti njihove lične podatke, fotografije i izjave bez naknade. Organizator će sa svim prikupljenim podacima i dokumentima u provođenju ove nagradne igre postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.

Član 8.

Organizator zadržava pravo odgode ili prekida nagradne igre u slučaju nepredviđenih    okolnosti u vrijeme odvijanja iste, te u slučaju više sile.

Ukoliko nagradni fond koji se sastoji od proizvoda, nije nakon završetka nagradne igre podjeljen učesnicima na način predviđen Pravilima igre (usljed isteka roka za podizanje nagrada, nepostojanje dovoljnog broja učesnika i sl. ) ili zbog eventualnog prekida odnosno otkazivanja igre usljed dejstva okolnosti koje imaju karakter više sile, priređivač je dužan nagradni fond prodati, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti ravnomjerno na račune humanitarnih organizacija iz člana 17. stav 1. Zakona o igrama na sreću.

Organizator preuzima odgovornost da pravovremeno i tačno informiše učesnika u nagradnoj igri o njegovim pravima i obavezama kod preuzimanja nagrada.

Odgovornost organizatora nagradne igre, ne prestaje u slučaju kada je dobitniku nagrada uručena, a realizaciju iste vrši drugo lice.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi nastala kao posljedica nakon preuzimanja ili korištenja nagrade.

Član 9.

Sve žalbe, prigovore i reklamacije rješava organizator nagradne igre. U slučaju opravdanih pritužbi, organizator se obavezuje da će ih otkloniti u najkraćem mogućem roku i obavijestiti učesnika.

Sve sporove koji proizilaze iz provođenja nagradne igre rješavat će materijalno nadležan sud.

Rješenjem Federalnog ministarstva finansija broj: UP-05-12-1-1191/23_/23 od 09.11.2023. godine, data je saglasnost za organizovanje ove nagradne igre.