Dobitnici prvog kruga nagradne igre “Ljetujmo u BiH – Oslonimo se na svoje”

U utorak, 28. jula  u prostorijama Amko komerca izvučeni su sretni dobitnici nagradne igre Amko komerca i Udruženja Kupujmo i koristimo domaće, „Ljetujmo u BiH – Oslonimo se na svoje“.

Čestitamo sretnim dobitnicima ovih vrijednih nagrada, te pozivamo sve naše kupce da uzmu učešće u nagradnoj igri do 31. avgusta 2020. godine u okviru drugog kruga nagradne igre Amko komerca.

Imena sretnih dobitnika pročitajte u nastavku:

Dobitnici LJETOVANJA U NEUMU:

Tidža Šunje

Munira Mršo

Dobitnici LJETOVANJA U TUZLI ( SLANA JEZERA):

Nusret Faladžić

Melisa Hujdur

Dobitnici RAFTINGA NA DRINI:

Sadina Rašidović Salčo

Edin Rahmani

Edita Bećirović

Sanela Delalić

Dobitnici RAFTINGA NA UNI:

Armina Boloban-Mujkić

Adis Čangalović

Alma Agić

Nusret Hubijar

Dobitnici RAFTINGA NA NERETVI:

Haris Zubetljak

Azra Bjelić

Hadžić Salko

Osman Hubana

Dobitnici poklon bona Amko komerca u iznosu od 50 KM:

 1. Nefa Velić
 2. Mahira Ramulj
 3. Emina Maksumić
 4. Nermin Brekalo
 5. Safet Kumić
 6. Samir Murtić
 7. Vildana Aljović
 8. Hafiza Mustafić
 9. Azem Lindov
 10. Šeća Mušić
 11. Adisa Čivić
 12. Ismir Ibrahimović
 13. Sven Prašo
 14. Edin Mahmutović
 15. Sead Silajdžić
 16. Eldina Dudević
 17. Alem Tipura
 18. Mersiha Zlatarac
 19. Edin Šahović
 20. Amir Avdić
 21. Esad Jamaković
 22. Mumuveta Karabeg
 23. Pašić Rabija
 24. Minela Mujan
 25. Nermin Oglečevac
 26. Sabina Ferhatbegović-Sijerčić
 27. Arijana Turajlić
 28. Goran Kazazić
 29. Edin Jazvin
 30. Alma Džananović
 31. Selma Bukva
 32. Omer Hrustemović
 33. Amina Sultić
 34. Alem Denjo
 35. Šeća Selimhodžić
 36. Ziketa Omanović
 37. Sabaheta Bajić
 38. Belma Čongo
 39. Adisa Bajramović
 40. Mirza Emkić
 41. Sead Redžović
 42. Elvedina Delilović
 43. Edin Šerifović
 44. Lejla Mehić
 45. Alma Halilović
 46. Almir Hasibović
 47. Hamza Selimović
 48. Ružica Juljević
 49. Naida Ljevaković
 50. Mahira Velić