„Zaigraj Amko komerc nagradnu igru i osvoji zimovanje”

Ostavimo iza sebe sive ulice zametene snijegom, zamrznute brave na automobilima i krenimo u planine! Zimske radosti nisu rezervisane samo za najmlađe; skijanje,  sankanje i uživanje u snježnoj idili je za sve generacije.

Ove zime vas vodimo na zimovanje.

U periodu od 05.12.2022. do 05.02.2023.  godine  kupite bilo koji deterdžent za veš Ariel i omekšivač Lenor, račun ubacite u nagradnu kutiju i okuštajte vašu sreću.

Očekuju vas vrijedne nagrade:

Dva noćenja za dvije osobe u hotelu Blanca na Vlašiću

Dva noćenja za dvije osobe u hotelu Bjelašnica

50 X Poklon vaučer Amko komerca u vrijednosti od 50 KM

Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni list FBiH” br. 48/15,  60/15, ), Pravilnika o sadržaju pravila uslova i načina privređivanja nagradnih igara („Službeni list FBiH” br. 30/16 ,  63/19, 92/20 i 12/22), „Amko komerc“ društvo za vanjsku i unutrašnju trgovinu, proizvodnju i uslugu d.o.o., donosi:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Zaigraj Amko komerc nagradnu igru i osvoji zimovanje”

Član 1.

Prema ovim pravilima, priređivač i organizator nagradne igre je Amko komerc d.o.o. (u daljem tekstu: Organizator), s registrovanim sjedištem u Sarajevu, ul. Branilaca Sarajeva  20/10, 71 000 Sarajevo, Identifikacioni broj: 4200203180008, PDV broj: 200203180008; Porezni broj: 01700104.

Član 2.

Nagradna igra se priređuje s ciljem promocije i povećanja prodaje proizvoda kompanije P&G sa direktnim osvrtom na brend Ariel i Lenor,  te ima jedno izvlačenje u periodu trajanja nagradne igre.

Član 3.

Pravo na učešće u nagradnoj igri imaju sva fizička lica starija od 18 godina koja tokom naznačenog perioda trajanja nagradne igre ostvare kupovinu  bilo kojeg deterdženta za veš Ariel i omekčivača za veš Lenor na nekom od prodajnih mjesta trgovačkih lanaca: Amko komerc d.o.o. ili DD Dobrinja. Za učestvovanje maloljetnika saglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati i zastupati je. Maloljetnik može biti dobitnik nagrade i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, odnosno ukoliko je skrbnik maloljetnika prihvatio nagradu, time je izrazio svoju suglasnost s Pravilima te nagradu u ime maloljetnika i preuzima.

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati uposlenici i članovi domaćinstva (supružnici i djeca)  firmi Amko komerca d.o.o. i Dobrinja d.d. jer su organizatori nagradne igre.

Učešćem u nagradnoj igri učesnici prihvataju pravila nagradne igre javno objavljena ovim pravilnikom, te  pristaju da će se u potpunosti pridržavati istih.

Član 4.

Nagradna igra traje od 05.12.2022. do 05.02.2023.  godine.

Izvlačenje i utvrđivanje dobitnika za osvojene nagrade obavlja se javno. Isto će biti realizovano kroz jedan krug izvlačenja i to 10 februara 2023. Godine u PJ 65 Amko komerc Bulevar, Stup u 14 h

Imena i prezimena dobitnika se objavljuju u medijima i na web stranici Amko komerca u toku 48 h od izvlačenja dobitnika.

Član 5.

Učesnici nagradne igre postaju osobe koje ispunjavaju uslove iz Člana 3.,te račun sa ispunjenim uslovima ubace u kutiju predviđenu za nagradnu igru, sa upisanim ličnim podacima (ime i prezime, adresa stanovanja, telefonski broj, e-mail adresa) na poleđini računa. Broj učešća u nagradnoj igri nije ograničen. Broj osvojenih nagrada je ograničen, tj. jedan dobitnik ima pravo na jednu nagradu. Ukoliko bude izvučen za više nagrada, osvaja onu koja je prva izvučena. Svi računi ubačeni u nagradnu kutiju imaju jednaku mogućnost za osvajanje jedne od nagrada.

Član 6.

            Nagrade i pojedinačne vrijednosti nagrada:

Red br.Opis nagradeUkupno KM
1Dva noćenja sa uključenim doručkom i ručkom za dvije osobe u hotelu Blanca na Vlašiću542,00
2Dva noćenja sa uključenim doručkom i ručkom za dvije osobe u hotelu Bjelašnica508,00
3Poklon vaučer u vrijednosti 50 KM za kupovinu u trgovinama Amko komerca,   50 kom2.500,00

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi:  3.550,00 KM  (sa uračunatim pdv-om)

Nagradno izvlačenje će biti upriličeno javno, kako je definisano Članom 4. Izvlačenje dobitnika bit će obavljeno metodom slučajnog uzorka, a nadgledati će ga tročlana komisija imennovana od strane organizatora nagradne igre. Imena dobitnika biti će objavljena u medijima i na web stranici Amko komerca u toku 48 sati nakon izvlačenja dobitnika. Organizator je obvezan svakog dobitnika  obavijestiti telefonski o preuzimanju nagrada.

Priređivači su dužni najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti dobitnike o osvojenim nagradama.  Dobitnici mogu preuzeti nagrade osvojene u nagradnim igrama najkasnije u 30 dana  ne preuzmu osvojene nagrade, priređivač ih je dužan ponovo u roku od osam dana od isteka navedenog roka obavijestiti o osvojenoj nagradi, te odrediti naknadni rok za preuzimanje nagrada koji ne može biti duži od 8 dana od dana prijema obavijesti.

 Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne preuzme osvojenu nagradu, gubi pravo na nagradu, a priređivač je dužan postupiti na način propisan članom 11. Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima I načinu priređivanja nagradnih igara.

Član 7.

Organizator se obavezuje da će ova pravila nagradne igre objaviti u medijima i na web stranici www.amko.ba , s ciljem upoznavanja javnosti sa istim.

Učesnici nagradne igre treba da budu svjesni činjenice da ne mogu zahtijevati nagradu u većoj vrijednosti ili u većem broju nego što je to odredio Organizator i da nemaju pravo da traže novac ili druge činidbe umjesto nagrade. Dobitniku će nagrada biti isporučena u roku 30 dana od dana izvlačenja. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom ličnom kartom, te potpisati izjavu o prijemu iste.

Dobitnici nagrada pristaju da Organizator nagradne igre u medijskim aktivnostima vezanim za ovu nagradnu igru mogu koristiti njihove lične podatke, fotografije i izjave bez naknade.

Član 8.

Organizator zadržava pravo odgode ili prekida nagradne igre u slučaju nepredviđenih    okolnosti u vrijeme odvijanja iste, te u slučaju više sile.

U slučaju više sile,  nepredviđenog događaja ili okolnosti koje su izvan kontrole organizatora nagradne igre, isti ne snosi odgovornost za nemogućnost ispunjenja obaveza. Sve obaveze definisane pravilnikom ove nagradne igre bit će realizovane kada se steknu uslovi.

Ukoliko nagradni fond koji se sastoji od proizvoda, nije nakon završetka nagradne igre podjeljen učesnicima na način predviđen Pravilima igre (usljed isteka roka za podizanje nagrada, nepostojanje dovoljnog broja učesnika i sl. ) ili zbog eventualnog prekida odnosno otkazivanja igre usljed dejstva okolnosti koje imaju karakter više sile, priređivač je dužan nagradni fond prodati, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti ravnomjerno na račune humanitarnih organizacija iz člana 17. stav 1. Zakona.

Član 9.

U slučaju spora nadležan je Sud u Sarajevu.

Rješenjem Federalnog ministarstva finansija broj: UP-05-12-1-1529-1/22 od 02.12.2022. godine, data je saglasnost za organizovanje ove nagradne igre.