Zaključavamo cijene!

Od 15. decembra 2023. do 15. marta 2024. godine Amko komerc  zaključava cijene 40 prehrambenih i higijenskih proizvoda u okviru društveno-odgovorne kampanje „Zaključavamo cijene“.

Cilj projekta “Zaključavamo cijene” je olakšati građanima, a naročito osjetljivim socijalnim kategorijama period ekonomske nestabilnosti i svakodnevnog rasta cijena.