Zemljište

Ponudite građevinsko zemljište

  Grad

  Adresa

  Ukupna površina (m2)

  Površina moguće građevinske pokrivenosti (m2)

  Imovinsko pravni status (odaberi opciju):

  Prijedlog cijene otkupa KM/m2

  Ime i prezime/firma ponuđača

  Telefon

  e-mail adresa

  Dodaj slike